Dijamantski diskovi

Univerzalni dijamantski diskovi
fi 300 Univerzalni disk za mokro rezanje (keramika, kamen) € 48,00
Dijamantski diskovi za sečenje granita
fi 148 Konkavni sinterovai segmentni za mokro rezanje € 21,00
fi 180 Za suvo rezanje segmentni ''turbo'' € 47,00
fi 230 Za mokro rezanje ’’turbo tiger’’ € 113,00
fi 230 Konkavni sinterovani segmentni za mokro rezanje € 38,00
fi 230 Konični segmentni za suvo rezanje € 40,00
fi 300 Segmentni za mokro rezanje € 210,00
fi 400 Bešumni za mokro rezanje € 300,00
fi 406 Bešumni za mokro rezanje € 300,00
fi 500 Bešumni za mokro rezanje € 650,00
fi 600 Bešumni za mokro rezanje € 420,00
fi 700 Bešumni za mokro rezanje € 645,00
Dijamantski diskovi za sečenje armiranog betona
fi 300 Dijamantski disk za armirani beton € 114,50
fi 350 Dijamantski disk za armirani beton € 140,00
fi 400 Dijamantski disk za armirani beton € 186,00
fi 450 Dijamantski disk za armirani beton € 240,00
fi 500 Dijamantski disk za armirani beton € 307,00
Dijamantski diskovi za sečenje asfalta
fi 300 Dijamantski disk za asfalt € 114,50
fi 350 Dijamantski disk za asfalt € 145,00
fi 400 Dijamantski disk za asfalt € 189,00
fi 450 Dijamantski disk za asfalt € 231,00
fi 500 Dijamantski disk za asfalt € 310,00
Dijamantski diskovi za sečenje mermera
fi 300 Klasičan segmentni za mokro rezanje € 68,00
fi 300 Bešumni segmentni, jednoslojni za mokro rezanje € 151,00
fi 300 Bešumni segmentni dvoslojni za mokro rezanje € 151,00
fi 300 Za srednje tvrdi krečnjak za mokro rezanje € 151,00
fi 306 Klasičan segmentni za mokro rezanje € 210,00
fi 350 Za srednje tvrdi krečnjak za mokro rezanje € 151,00
fi 350 Za srednje tvrdi krečnjak za mokro rezanje € 192,00
fi 350 Bešumni segmentni za mokro rezanje € 195,00
fi 350 Klasičan segmentni za mokro rezanje € 156,00